Tiếng Anh 9 mới, giải bài tập tiếng anh 9 mới chi tiết

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 30/12/2017

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 mới một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 9 mới.

 Unit 3: Teen stress and pressure
Unit 4: Life in the past
Unit 6: Viet Nam: Then and now
Unit 7: Recipes and Eating Habits
Unit 9. English in the world
Unit 10. Space travel
Unit 12. My Future Career

Từ khóa tìm kiếm google:

Học online tiếng Anh 9 sách mới, giải bài tập tiếng Anh 9 sách mới,Luyện tiếng anh 9 mới sgk, Để học tốt tiếng anh 9 sách mới

Một số bài khác

Bình luận