Soạn VNEN Ôn tập về dấu câu giản lược nhất


Soạn VNEN bài Ôn tập về dấu câu giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 6 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A, Hoạt động khởi động

Đọc truyện vui sau và cho biết câu chuyện nói lên điều gì?

Trả lời:

 Thông điệp gửi đến bạn đọc đó chính là nên hiểu được dấu câu có vai trò quan trọng để ta biểu đạt những điều muốn nói, muốn viết, chúng ta cần phải biết cách đặt dấu câu sao cho đúng, và hợp lí

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động luyện tập

1. Ôn tập dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

a. Đặt các dấu chấm(...),  dấu chấm hỏi(?), dấu chấm than(!) vào vị trí thích hợp có dấu ngoặc đơn. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy:

2. Rút  kinh nghiệm bài tập làm văn miêu tả sáng tạo

3. Luyện tập về từ loại và các phép tu từ tiếng Việt

C. Hoạt động vận dụng.

1. Chỉ ra sự khác nhau về Sắc thái ý nghĩa của mỗi câu trong từng cặp dưới đây:

……………

3. Viết một đoạn văn(5-7 dòng)  miêu tả một nhân vật mà em yêu thích, trong đó có sử dụng các dấu chấm hỏi dấu chấm than.

D. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

Đọc lại một văn bản truyện, kí đã đọc ở kì II và nhận xét về các sử dụng từ loại (danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, chỉ từ); các cụm từ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) của tác giả. Tự rút ra bài học cho bản thân  về cách sử dụng từ.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận