Soạn VNEN bài Câu trần thuật đơn có từ “là” giản lược nhất


Soạn VNEN bài Câu trần thuật đơn có từ “là” giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 6 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

Mỗi em đặt một câu trần thuật đơn về cây tre.

Trả lời: 

  • Tre giúp người trăm công nghìn việc
  • Tre nứa mãi mãi là một bản sắc dân tộc với người dân Việt Nam

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1.Tìm hiểu câu trần thuật đơn có từ “là”

a. Nối câu ở cột A với kiểu câu tương ứng (cột B)

……….

c. Theo em, có thể chọn từ hoặc cụm từ phủ định nào dưới đây để điền vào trước vị ngữ của mỗi câu ở cột A trên đây

C. Hoạt động luyện tập

1. Tìm câu trần thuật đơn có từ là trong nhưng câu sau

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu trên thuật đơn có từ là vừa là tìm được. Cho biết các câu ấy thuộc kiểu câu nào dưới đây.

 D. Hoạt động vận dụng

1. Viết một đoạn văn từ 10-15 dòng tả một người bạn của em trong đoạn văn có ít nhất một câu trần thuật có từ là. Nêu tác dụng của câu trần thuật đơn có từ là trong đoạn văn đó.

2. Đặt từ 3-5 câu trần thuật đơn có từ là

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm 5-6 đoạn hoặc bài văn trong đó có sử dụng câu trần thuật đơn có từ là

2. Trao đổi với người thân về yêu cầu của bài văn tả người.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận