Soạn VNEN bài Lượm giản lược nhất


Soạn VNEN bài bài Lượm giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 6 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

Họ là ai trong số những tấm gương thiếu niên anh dũng của nước ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

Trả lời:

a. Kim Đồng

b. Lí Tự Trọng

c. Võ Thị Sáu

d. Nguyễn Bá Ngọc

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau: Lượm- sgk trang 56

2. Tìm hiểu văn bản:

a. Ai là người đã kể và tả về nhân vật Lượm trong bài thơ này?

……………

h) Viết vở những nội dung mà em thu thập được sau khi học bài thơ Lượm theo các gợi ý

3. Tìm hiểu phép hoán dụ.

a. Đọc khổ thơ và phân tích về cụm từ:" Huế đổ máu" trong bảng dưới đây. cho biết ý kiến của em về cách chọn ô phù hợp:

…………..

C. Hoạt động luyện tập

1. Tưởng tưởng mình là người kể chuyện trong bài thơ, hãy viết một đoạn văn gồm 10 câu) miêu tả lại chuyến đi công tác cuối cùng và sự hi sinh của Lượm, đồng thời thể hiện cảm nghĩ của em về nhân vật Lượm.

2. Chỉ ra và phân tích phép hoán dụ trong câu thơ sau

3. Tập làm thơ.

D, Hoạt động vận dụng.

1. Hỏi người thân về các tấm gương thiếu niên anh hùng thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ. Kể cho người thân nghe những tấm gương thiếu nhi học giỏi, chăm ngoan này nay mà em biết

2. Dựa vào những ví dụ về các câu nói hàng ngày có sử dụng phép hoán dụ sau, hãy viết 4 câu có sử dụng phép hoán dụ


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận