Soạn VNEN bài Buổi học cuối cùng giản lược nhất


Soạn VNEN bài Buổi học cuối cùng giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 6 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

1. Đọc đoạn thơ sau và thảo luận về điều tác giả muốn nhắn gửi

Điều tác giả muốn nhắn gửi tình yêu và thái độ trân trọng đối với vẻ đẹp và sự giàu có, phong phú  của tiếng Việt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc văn bản sau: Buổi học cuối cùng

2. Tìm hiểu văn bản:

a. Các nhóm trao đổi để điền vào Phiếu học tập dưới đây

…………

d. Tìm trong truyện Buổi học cuối cùng một số câu văn sử dụng câu văn có sử dụng phép so sánh và nêu tác dụng của những phép so sánh ấy.

3. Tìm hiểu về phép nhân hóa.

a. Tìm phéo nhân hóa trong khổ thơ sau:

…….

4. Tìm hiểu về phương pháp tả người.

a. Đọc đoạn văn sau:

b. Trao đổi để trả lời câu hỏi:

C. Hoạt động luyện tập.

1, Viết một đoạn văn miêu tả nhân vật thầy Ha men hoặc chú bé Phrang trong buổi học cuối cùng.

2. Đọc các đoạn văn sau đây và cho biết phép nhân hóa trong mỗi đoạn văn tạo ra bằng cách nào.Nêu tác dụng của phép nhân hóa trong miêu tả sự vật.

3. Đặt câu để minh họa

D. Hoạt động vận dụng.

1. Viết một đoạn văn/ đoạn thơ (khoảng 8 câu) có sử dụng phép nhân hóa để nói lên suy nghĩ tình cảm của em khi nghe những lời hát ru.

2. Xây dựng dàn ý cho các đề văn sau: Tả lại hình ảnh thầy, cô giáo của em trong ngày đầu tiên đến trường.

3. "Tiếng việt rất giàu vè đẹp". Em hiểu câu nói đó như thế nào?

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm một đoạn thơ hoặac một vài câu tục ngữ, ca dao có sử dụng phép nhân hóa.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận