Soạn VNEN bài Bức tranh của em gái tôi giản lược nhất


Soạn VNEN bài Bức tranh của em gái tôi giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 6 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau: Em gái tôi- sgk trang 24

2. Tìm hiểu văn bản.

a. Nối sự việc(cột A) với số thứ tự (cột B) để xắp sếp lại các sự việc theo đúng trình tự kể trong văn bản, sau đó kể tóm tắt truyện.

d) Viết từ 3 đến 5 dòng để tổng kết phần đọc hiểu văn bản Bức tranh của em gái tôi theo những gợi ý:

C. Hoạt động luyện tập

1. Miêu tả nhân vật trong tác phẩm văn học

a. Chuẩn bị nội dung bài nói về nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi theo gợi ý của Phiếu học tập

b. Dựa vào phần đã chuẩn bị hãy tưởng tượng và miêu tả bằng lời về nhân vật Kiều Phương.

D. Hoạt động vận dụng.

1.Chia sẻ với người thân của em cảm giác bị/được so sánh với người khác( ví dụ: với anh, chị, em trong nhà,…với các bạn trong xóm,..)

……………..

3. Có ý kiến cho rằng, truyện bức tranh của em gái tôi là một tác phẩm tự vấn lương tâm( tự hỏi lương tâm). Em thấy ý kiến đó đúng hay sai.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận