Skills 1 Unit 7: Television


Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ đề Television. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Skills 1 - Unit 7: Television

Reading

1. Read the schedule for Around the World! (Đọc lịch trình phát sóng của kênh Around the World!)

Time Programme Description
8.00 Animals: Life in the water (Động vật: Cuộc sống dưới nước) A documentary about the colorful living world in the Pacific. (Một bộ phim tài liệu về thế giới đầy màu sắc ở Thái Bình Dương.)
9.00 Comedy: The Parrot Instructor (Hài kịch: Người huấn luyện vẹt) Have lots of fun with the Parrot instructor and his first working day at the skating rink. (Vui cùng người huấn luyện vẹt và ngày làm việc đầu tiên của ông ta ở sân trượt băng.)
10.30 Sports: Wheelbarrow Races (Thể thao: Đua xe cút kít)

Four houses a the Wicked School compete in the most exciting race. Who wins? (4 nhà ở trường học phù thủy cạnh tranh trong cuộc đua thú vị nhất. Ai sẽ thắng?)

11.00 Game show: Children are Always Right (Game show:Trẻ em luôn đúng) The game show this week will test your knowledge about the Amazon jungle. (Game show tuần này sẽ kiểm tra kiến thức về rừng rậm Amazon.)
12.15 Science: Journey to Jupiter (Khoa học: Hành trình tới sao Mộc) Discover strange facts about a planet in our system. (Khám phá những sự thật kỳ lạ về một hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta.)

2. Answer the following questions about the schedule (Trả lời các câu hỏi sau về lịch trình phát sóng)

 1. What is the event in the Sports programme today? (Sự kiện trong chương trình thể thao hôm nay là gì?)
 2. What's the name of the comedy? (Tên của chương trình hài kịch là gì?)
 3. Can we watch a game show after 11 o'clock? (Chúng ta có thể xem game show sau 11 giờ không?)
 4. What is the content of the Animals programme? (Nội dung của chương trình động vật là gì?)
 5. Is Jupiter the name of a science programme? (Sao Mộc có phải là tên của chương trình khoa học không?)

Trả lời:

 1. It's Wheelbarrow Races.
 2. It's the Parrot Instructor
 3. Yes, we can.
 4. It's a documentary about the colorful living world in the Pacific.
 5. No, it isn't.

3. Read the information about the people below and choose the best programme for each (Đọc thông tin về những người dưới đây và chọn chương trình phù hợp nhất cho mỗi người)

People Programme
1. Phong likes discovering the universe. Science: Journey to Jupiter

2. Bob likes programmes that make him laugh.

Comedy: The Parrot Instructor
3. Nga loves learning through games and shows. Game show: Children are Always Right
4. Minh likes watching sports events. Sports: Wheelbarrow Races
5. Linh is interested in ocean fish.  Animals: Life in the Water

Speaking

4. Work in groups (Làm việc theo nhóm)

Tell your group about your favorite TV programme. Your talk should include the following information (Kể cho nhóm của bạn nghe về chương trình TV yêu thích của bạn. Bài nói của bạn nên có các ý sau):

 • the name of the programme (tên của chương trình)
 • the channel it is on (kênh nó được chiếu)
 • the content of the programme (nội dung của chương trình)
 • the reason you like it (lý do bạn thích nó)

Ví dụ: My favorite programme is Phineas and Ferb which is on Disney channel. It is a cartoon about 2 teen boys who love inventing. It's an interesting and funny cartoon, so I extremely fancy it. 


a6m7

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận