Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 1

Người đăng: Bảo Chi - Ngày: 12/01/2018

Tiếng Việt 5 tập 2,Giải bài Ôn tập cuối học kì II - tiết 1 Tiếng Việt 5 tập 2. Bài học ôn tập về các kiểu câu đã học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

Giải bài Ôn tập cuối học kì II - tiết 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau:

a, Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

b. Cấu tạo của chủ ngữ hoặc vị ngữ.

Trả lời:

Kiểu câu "Ai làm gì"

Đặc điểm Chủ ngữ Vị ngữ
Câu hỏi Ai? Cái gì? Con gì? Làm gì?
Cấu tạo

Danh từ (cụm danh từ)

Đại từ

Động từ (cụm động từ)

Kiểu câu "Ai thế nào"

Đặc điểm Chủ ngữ Vị ngữ
Câu hỏi Ai? Cái gì? Con gì? Thế nào?
Cấu tạo

Danh từ (cụm danh từ)

Đại từ

Động từ (cụm động từ)

Tính từ (cụm tính từ)

Kiểu câu "Ai là gì"

Đặc điểm Chủ ngữ Vị ngữ
Câu hỏi Ai? Cái gì? Con gì Là gì? Là ai? Là con gì?
Cấu tạo Danh từ (cụm danh từ) Là + Danh từ (cụm danh từ)

Một số bài khác

Bình luận