Giải bài 8: Quy tắc dấu ngoặc sgk Toán 6 tập 1 Trang 83 85


Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Quy tắc dấu ngoặc. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 8: Quy tắc dấu ngoặc - sgk Toán 6 tập 1 Trang 83 - 85

A. Tổng hợp kiến thức

I. Quy tắc dấu ngoặc

Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Ví dụ:  Tính:

$150-(25 + 18-4)=150-25-18+4=131$

II. Tổng đại số

Trong một tổng đại số, ta có thể:

  • Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
  • Đặt dấu ngoặc để nhóm  các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu " - " thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.
  • Nếu không sợ nhầm lẫn ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 57: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$

c) $(-4) + (-440) + (-6) + 440$

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$

Câu 58: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) $x + 22 + (-14 ) + 52$

b) $(-90) – (p + 10) + 100$

Câu 59: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) $(2736 – 75) - 2736$

b) $(-2002) – (57 - 2002)$

Câu 60: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) $(27 + 65) + (346 - 27 - 65)$

b) $(42 – 69 + 17) – (42 + 17)$


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận