Giải bài 7: Phép trừ hai số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Trang 81 83


Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Phép trừ hai số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 7: Phép trừ hai số nguyên - sgk Toán 6 tập 1 Trang 81 - 83

A. Tổng hợp kiến thức

Quy tắc

  • Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b.
  • $a-b=a+ (-b)$

Ví dụ:   Tính:

$27-32=27+(-32)=-(32-27)=-5$

Chú ý:

  • Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được , còn trong Z luôn thực hiện được.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 47: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

$2 - 7$

$1 - (-2)$

$(-3) - 4$ 

$(-3) – (-4)$

Câu 48: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

$0 - 7 = ?$

$7 - 0 = ?$

$a - 0 = ?$

$0 - a = ?$

Câu 49: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải câu 49 bài Phép trừ hai số nguyên

Câu 50: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Dùng các số 2, 9 và phép toán "+", "-" điền vào các ô trống trong bảng sau đây để được bảng tính đúng. Ở mỗi dòng hoặc mỗi cột mỗi số hoặc phép tính chỉ được dùng một lần.

Hướng dẫn giải câu 50 bài Phép trừ hai số nguyên

Câu 51: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) $5 – (7 - 9)$

b) $(-3) – (4 - 6)$

Câu 52: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Tính tuổi thọ của nhà bác học Ác-si-mét biết rằng ông sinh năm $-287$ và mất năm $-212$.

Câu 53: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Phép trừ hai số nguyên

Câu 54: Trang 82 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số nguyên x, biết:

a) $2 + x = 3$

b) $x + 6 = 0$

c) $x + 7 = 1$

Câu 55: Trang 83 - sgk toán 6 tập 1

Đố vui: Ba bạn Hồng, Hoa, Lan tranh luận với nhau:

Hồng nói rằng có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn số bị trừ; Hoa khẳng định rằng không thể tìm được; Lan lại nói rằng còn có thể tìm được hai số nguyên mà hiệu của chúng lớn hơn cả số bị trừ và số trừ.

Bạn đồng ý với ý kiến của ai? Vì sao? Cho ví dụ.

Câu 56: Trang 83 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) $169 - 733$

b) $53 - (-478) $

c) $-135 - (-1936)$


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận