Giải bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 75 77


Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về các phép tính trên tập số nguyên và bài tiếp theo là phép tính cộng với hai số nguyên khác dấu. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu - sgk Toán 6 tập 1 Trang 75 - 77

A. Tổng hợp kiến thức

Quy tắc

  • Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
  • Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (  số lớn trừ số nhỏ ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ:    Tính:

( - 2 ) + 2 = 0.    ( vì đây là 2 số nguyên đối nhau )

( -18 ) + 25 = 25 - 18 = 7.   ( vì | 25 | > | -18 | )

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 27: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) 26 + ( -6 )

b) ( -75 ) + 50

c) 80 + ( -220 )

Câu 28: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) ( -73 ) + 0

b) | -18 | + ( -12 )

c) 102 + ( -120 )

Câu 29: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

Tính và nhận xét kết quả của:

a)  23 + ( -13 )  và ( -23 ) + 13

b)  ( -15 ) + ( +15 )  và 27 + ( -27 )

Câu 30: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

So sánh:

a) 1763 + ( -2 )  và 1763 

b)  ( -105 ) + 5  và -105

c)  ( -29 ) + ( -11 )  và -29

Câu 31: Trang 76 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a)  ( -30 ) + ( -5 )

b)  ( -7 ) + ( -13 )

c)  ( -15 ) + ( -235 ) 

Câu 32: Trang 77 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a)  16 + ( -6 )

b)  14 + ( -6 )

c)  ( -8 ) + 12

Câu 33: Trang 77 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải câu 33 Luyện tập Cộng hai số nguyên khác dấu

Câu 34: Trang 77 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:

a)  x + ( -16 ) biết x = -4

b)  ( -102 ) + y biết y = 2

Câu 35: Trang 77 - sgk toán 6 tập 1

Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận