Giải bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu sgk Toán 6 tập 1 Trang 88 89


Với bài học này, Tech12h sẽ giới thiệu đến các bạn về quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu - sgk Toán 6 tập 1 Trang 88 - 89
Nội dung bài viết gồm 2 phần:
  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

Chú ý: Tích của một số nguyên a với 0 thì bằng 0.

2. Ví dụ

Tính: a. $(-5).6$

         b. $12.(-4)$

Giải: 

a. $(-5).6=-30$

b. $12.(-4)=-48$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 73: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Thực hiện phép tính:

a. $(-5).6$

b. $9.(-3)$

c. $(-10).11$

d. $150.(-4)$

Câu 74: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Tính 125 . 4. Từ đó suy kết quả sau:

a. $(-125).4$

b. $(-4).125$

c. $4.(-125)$

Câu 75: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

So sánh:

a. ( - 67) . 8 với 0;

b. 15 . ( - 3) với 15;

c. ( - 7) . 2 với - 7.

Câu 76: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Điền vào ô trống:

 

x

 

5

 

-18

 

 

-25

 

 

y

 

-7

 

 

10

 

-10

 

 

x . y

 

 

 

-180

 

-1000

 

 

 

 

 

 

Câu 77: Trang 89 - sgk toán lớp 6 tập 1

Một xí nghiệp may mỗi ngày được 250 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, chiều dài của vải dùng để may một bộ quần áo tăng x (dm) (khổ vải như cũ). Hỏi chiều dài của vải dùng để may 250 bộ quần áo mỗi ngày tăng bao nhiêu đề - xi – mét, biết:

a.$x=3$

b.$x=-2$


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận