Chia một số thập phân cho 10,100,1000


Sau khi học xong bài tập về phép chia, hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài học tiếp theo về chia một số thập phân cho 10, 100, 1000. Các em hãy đọc kỹ ví dụ để hiểu và giải bài tập nhanh hơn nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Chia một số thập phân cho 10,100,1000

A. Ví dụ mẫu:

324,5 : 10 = ?

324,5 

Nhận xét: Khi ta dịch dời dấu phẩy của số 324,5 sang bên trái một chữ số rồi thực hiện phép chia ta cũng được kết quả là 32,45

78,23 : 100 = ?

78,23 

Nhận xét: Khi thực hiện phép chia ta có thể dịch chuyển dấu phẩy của số 78,23 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả là 0,7823

B.Rút ra bài học: 

Muốn chia một số thật phân cho 10,100,1000,... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,.... chữ số 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập và hướng dẫn giải:

Bài 1: Tính nhẩm.

a, 43,2 : 10     ;     0,625 : 10       ;      432,9 : 100        ;       13,96 : 1000

b, 23,7 : 10    ;       2,07 : 10        ;      2,23 : 100          ;       999,8 : 1000

 

Bài 2: tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính: 

a, 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1

b, 123,4 : 1000 và 123,4 x 0,01

c, 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1

d, 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01

Bài 3: Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra $\frac{1}{10}$ số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận