Giải bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông sgk toán 5 trang 25

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 04/08/2017

Chúng ta đã từng học cách đo diện tích. Thông thường, để đo diện tích các con thường dùng đơn vị mét vuông hoặc centimet vuông. Và hôm nay, chúng ta sẽ học một đơn vị đo diện tích mới đó là "đề ca mét vuông và héc tô mét vuông".

Giải bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông - sgk toán 5 trang 25

A. Lý thuyết

Để đo diện tích người ta còn dùng những đơn vị : đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông.

1. Đề-ca-mét vuông

  • Một đề-ca-mét vuông (1dam2)
  • Đề-ca-mét vuông viết tắt là dam2.
  • Đề-ca-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dam.
  • Ta thấy hình vuông 1dam2 gồm 100 hình vuông 1m2.
  • 1dam2 = 100m2

Giải bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông - sgk toán 5 trang 25

2. Héc-tô-mét vuông

  • Một héc-tô-mét vuông (1hm2)
  • Héc-tô-mét vuồn viết tắt là hm2
  • Héc-tô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1hm
  • Ta thấy hình vuông 1hm2 gồm 100 hình vuông 1dam2
  • 1hm2 = 100 dam2

Giải bài đề ca mét vuông, héc tô mét vuông - sgk toán 5 trang 25

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 26 - sgk Toán lớp 5

Đọc các số đo diện tích :

105dam2,         32 600dam2,         492hm2,           180350hm2.

Câu 2: Trang 26 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo diện tích :

a)  Hai trăm bảy mươi mốt đề-ca-mét vuông.

b)  Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tư đề-ca-mét vuông.

c)  Sáu trăm linh ba héc-tô-mét vuông.

d)  Ba mươi tư nghìn sáu trăm hai mươi héc-tô-mét vuông.

Câu 3: Trang 26 - sgk toán lớp 5

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 2dam=... m2                       3dam215m2 = ... m2

200m2 = ... dam2                   30hm2 = ... dam2

12hm2 5dam2 = ... dam2         760m2 = ...dam2 ... m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = ... dam2            1dam2 = ... hm2

3m2 = ... dam2            8dam2 = ... hm2

27m2= ... dam2           15dam2 = ... hm2.

Câu 4: Trang 27 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;    b) 16dam91m2            c) 32dam2 5m2.

loading...

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận