Giải câu 4 trang 26 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


Câu 4 trang 26 sách VNEN toán 5

Một mảnh bìa hình chữ nhật, người ta khoét đi một nửa hình tròn (như hình bên). Tính chu vi của mảnh bìa sau khi bị khoét.

Bài làm:

Giải thích:

  • Đầu tiên chúng ta cần hiểu: Chu vi của một hình là gì? Chu vi của một hình = tổng độ dài các cạnh xung quanh hình đó.
  • Do đó, chu vi của hình trong bài tập trên = tổng độ dài 3 cạnh của hình chữ nhật + độ dài nửa hình tròn.
  • Độ dài của nửa hình tròn các em có thể hiểu là chu vi nửa đường tròn
  • Chu vi của hình tròn có công thức: C = đường kính x 3,14 => Chu vi nửa đường tròn = (đường kính x 3,14) : 2
  • Đường kính của hình tròn = bán kính x 2

Bài giải 

Độ dài 3 cạnh của hình chữ nhật là:

   9 + 8 + 9  = 26(cm)

Chu vi nửa hình tròn bị khoét là: 

   (8 x 3,14) : 2 = 12,56 (cm)

Vậy, chu vi của tấm bìa sau khi bị khoét là:

   26 + 12,56 = 38,56 (cm)

            Đáp số: 38,56 (cm)

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận