Giải câu 2 trang 26 sách toán VNEN lớp 5 tập 2


Câu 2 trang 26 sách VNEN toán 5

Cho hình tam giác có diện tích $\frac{5}{6}$ $m^{2}$ và chiều cao $\frac{3}{4}$m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó

Bài làm:

Đổi: $\frac{5}{6}$ = 0,83 

       $\frac{3}{4}$ = 0,75

Độ dài đáy của hình tam giác là:

$S = \frac{a\times h}{2}$ => a = $\frac{S\times 2}{h}$= $\frac{0,83\times 2}{0,75}$= 2,213 (m)

Đáp số: 2,213 m

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận