Đáp án bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

Câu 1

B

Câu 11

C

Câu 2

C

Câu 12

A

Câu 3

B

Câu 13

B

Câu 4

D

Câu 14

C

Câu 5

A

Câu 15

B

Câu 6

C

Câu 16

B

Câu 7

A

Câu 17

B

Câu 8

A

Câu 18

A

Câu 9

C

Câu 19

A

Câu 10

C

Câu 20

B

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận