Giải công nghệ 6 VNEN | VNEN công nghệ 6 | Giải công nghệ 6 VNEN chi tiết, dễ hiểu

Dưới đây là toàn bộ các bài soạn, lời giải của chương trình VNEN công nghệ 6. Cách trình bày bài soạn chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài soạn nào thì click vào bài học tương ứng. Để tìm trên google, các em học sinh gõ VNEN cong nghe 6 tech12h.


Phần 1: Nhà ở

Phần 3: Thu chi trong gia đình

Mô đun 1: Trang trí nhà ở

Mô đun 2: Nấu ăn