Giải sgk toán lớp 9 chi tiết và dễ hiểu

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 9, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 9 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 9, tuyển tập các đề thi môn Toán 11 học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi lên lớp 10 mới nhất. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: toan 9 tech12h


TOÁN 9 TẬP 1

 

TOÁN 9 TẬP 2

Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 4: Hàm số y= ax2 (a#0) - Phương trình bậc hai một ẩn

Phần hình học

Chương 3: Góc với đường tròn

TUYỂN TẬP ĐỀ THI LÊN LỚP 10 MÔN TOÁN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI LÊN LỚP 10 CHUYÊN TOÁN