Tiếng Anh 12 | Soạn bài tiếng Anh 12 | Giải tiếng Anh lớp 12 | Giải Anh lớp 12

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 12. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập


Unit 3: Ways of socialising

Unit 5: Higher education

Unit 7: Economic reforms

Unit 9: Deserts

Unit 11: Books

Unit 12: Water Sports

Unit 13: The 22nd Sea games

Unit 15: Women in society

TIẾNG ANH 12 - SÁCH MỚI

Unit 1: Life Stories

Unit 2: Urbanisation

Unit 3: The Green Movement

Unit 4: The Mass media

Unit 5: Cultural Identiry

 

UNIT 6: ENDANGERED SPECIES

UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE

UNIT 8: THE WORLD OF WORK

UNIT 9: CHOOSING A CAREER

UNIT 10: LIFELONG LEARNING

Đề thi tiếng anh 12

 


Giải các môn học khác