Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn GDCD

Tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn GDCD mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu để ôn luyện và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.


1. Đề và đáp án môn GDCD kì thi THPTQG năm 2020

 1. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 301
 2. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 302
 3. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 303
 4. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 304
 5. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 305
 6. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 306
 7. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 307
 8. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 308
 9. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 309
 10. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 310
 11. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 311
 12. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 312
 13. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 313
 14. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 314
 15. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 315
 16. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 316
 17. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 317
 18. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 318
 19. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 319
 20. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 320
 21. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 321
 22. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 322
 23. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 323
 24. Đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 324

2. Đề và đáp án môn GDCD kì thi THPTQG năm 2019

 1. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 301
 2. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 302
 3. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 303
 4. Đề thi và đáp án môn GDCD Mã đề 304
 5. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 305
 6. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 306
 7. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 307
 8. Đề thi và đáp án môn GDCD Mã đề 308
 9. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 309
 10. Đề thi và đáp án môn GDCD Mã đề 310
 11. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 311
 12. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 312
 13. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 313
 14. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 314
 15. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 315
 16. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 316
 17. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 317
 18. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 318
 19. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 319
 20. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 320
 21. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 321
 22. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 322
 23. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 323
 24. Đề thi và đáp án môn GDCD: Mã đề 324

3. Đề luyện thi môn GDCD mới nhất năm 2018

 

4. Đề luyện thi môn GDCD những năm trước

5. Đề thi THPTQG môn GDCD năm 2017 (đầy đủ mã đề)