Trắc nghiệm địa lí 5 bài 20: Châu Âu


Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 20: Châu Âu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Rừng cây lá kim trên các sườn núi cao tập trung

 • A. nam
 • B. đông
 • C. bắc
 • D. tây

Câu 2:  Rừng cây lá rộng có nhiều ở

 • A. Bắc Âu
 • B. Trung Âu
 • C. Nam Âu
 • D. Tây Âu

Câu 3: Dân cư châu Âu chủ yếu là người

 • A. da trắng
 • B. da trắng, da vàng
 • C. da vàng
 • D. da đen

Câu 4: Châu Âu nằm chủ yếu ở đới khí hậu

 • A. nhiệt đới
 • B. ôn hòa
 • C. ôn đới
 • D. hàn đới

Câu 5: Châu Âu tiếp giáp với đại dương nào?

 • A. Bắc Băng Dương
 • B. Ấn Độ Dương
 • C. Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương
 • D. Thái Bình Dương

Câu 6: Tuyết phủ trắng gần hết châu Âu vào mùa nào?

 • A. mùa thu
 • B. mùa hạ
 • C. mùa đông
 • D. mùa xuân

Câu 7: Hệ thống núi cao của châu Âu tập trung ở phía

 • A. nam
 • B. đông
 • C. tây
 • D, bắc

Câu 8:  Diện tích của châu Âu là

 • A. 14 triệu $km^{2}$
 • B. 30 triệu $km^{2}$
 • C. 43 triệu $km^{2}$
 • D. 10 triệu $km^{2}$

Câu 9: Đồng bằng châu Âu chiếm bao nhiêu diện tích

 • A. $\frac{1}{3}$
 • B. $\frac{2}{3}$
 • C. $\frac{1}{4}$
 • D. $\frac{2}{4}$

Câu 10: Lục địa châu Âu tiếp giáp với

 • A. châu Á
 • B. châu Phi
 • C. châu Mĩ
 • D. Châu Đại Dương
Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

trắc nghiệm theo bài địa lí 5, trắc nghiệm địa 5 bài 20, Châu Âu, trắc nghiệm địa lí lớp 5

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận