Trắc nghiệm địa lí 5 bài 10: Nông nghiệp


Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm địa lí 5 bài 10: Nông nghiệp . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong nông nghiệp nước ta trồng trọt là

 • A. một nghành chủ yếu
 • B. một ngày sản xuất
 • C. ngành sản xuất chính
 • D. nghành sản xuất chủ yếu 

Câu 2: Trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tròng trọt chiếm

 • A. $\frac{3}{4}$ giá trị
 • B.  $\frac{1}{3}$ giá trị
 • C.  $\frac{2}{4}$ giá trị
 • D.  $\frac{2}{3}$ giá trị

Câu 3: Cây trồng nhiều nhất ở nước ta là

 • A. cà phê
 • B. lúa gạo
 • C. chè
 • D. cao su

Câu 4: Lúa gạo được trồng chủ yếu ở

 • A. vùng núi
 • B. cao nguyên
 • C. vùng núi, cao nguyên
 • D. đồng bằng

Câu 5: Cây chè được trồng nhiều nhất ở vùng

 • A. cao nguyên
 • B. đồng bằng
 • C. vùng núi
 • D. đồng bằng và cao nguyên

Câu 6: Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở

 • A. cao nguyên
 • B. vùng núi
 • C đồng bằng
 • D. cao nguyên, đồng bằng

Câu 7: Cây cao su được trồng nhiều nhất ở

 • A. đồng bằng
 • B. vùng núi
 • C. đồng bằng và vùng núi
 • D. cao nguyên

Câu 8: Cây ăn quả trồng nhiều nhất ở

 • A. đồng bằng
 • B. vùng núi
 • C. đồng bằng và vùng núi
 • D. cao nguyên

Câu 9: Vùng trồng cây lương thực nhiều nhất là

 • A. đồng bằng Bắc bộ
 • B. đồng bằng Nam Bộ
 • C. đồng bằng Nam-Ngãi
 • D. đồng bằng Thanh-Nghệ -Tĩnh

Câu 10: Loại cây nào được trồng ngày càng nhiều?

 • A. cây công nghiệp, cây ăn quả
 • B. cây công nghiệp
 • C. cây ăn quả
 • D. lúa gạo

Câu 11: Đối với con người chăn nuôi cung cấp

 • A. thịt sữa
 • B. thức ăn hàng ngày
 • C. thịt
 • D. sữa

Câu 12: Ở vùng núi nuôi nhiều

 • A. gà
 • B. vịt
 • C. trâu
 • D. trâu bò

Câu 13: Ở vùng đồng bằng nuôi nhiều

 • A. trâu
 • B. bò
 • C. lợn
 • D. lợn và gia cầm

Câu 14: Cây xuất khẩu hàng đầu thế giới của nước ta là

 • A. lúa gạo
 • B. chè
 • C. cao su
 • D. cây ăn quả
Xem đáp án

Từ khóa tìm kiếm google:

trắc nghiệm theo bài địa lí 5, trắc nghiệm địa 5 bài 10, Nông nghiệp, trắc nghiệm địa lí lớp 5

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận