Tiếng Anh 4, giải bài tập tiếng anh 4 chi tiết, dễ hiểu

Giải bài tập tiếng Anh lớp 4 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 4.

Tiếng Anh 4, giải bài tập tiếng anh 4 chi tiết, dễ hiểu

Unit 2: I'm from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When's your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Unit 6: Where's your school?

Unit 7: What do like doing?

Unit 8: What subjects do you have to day?

Unit 9: What are they doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you like some milk?

Unit 14: What does he look like?

Unit 15: When's children's Day?

Unit 16: Let's go to the bookshop?

Unit 17: How much is the T- shirt?

Unit 18: What's your number?

Unit 19: What animal do you want to see?

Unit 20: What are you going to do this summer?

Từ khóa tìm kiếm: Học online tiếng Anh 4, giải bài tập tiếng Anh 4,Luyện tiếng anh 4 sgk, Để học tốt tiếng anh 4

Nội dung quan tâm khác

Bình luận