Giải VNEN toán 3 bài 81: Diện tích hình vuông


Giải VNEN toán 3 bài 81: Diện tích hình vuông - Sách hướng dân học toán 3 tập 2 trang 77. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi " đố bạn"

Ví dụ:

  • Hình vuông ABCD vừa vẽ gồm có 16 ô vuông
  • Phép nhân tìm số ô vuông của hình vừa vẽ là: 4 x 4= 16

2. Quan sát hình ABCD và thực hiện lần lượt các hoạt động sau: (sgk)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1. Trang 78 VNEN toán 3 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vuông Diện tích hình vuông Chu vi hình vuông
5cm 5 x 5 = 25 ($cm^{2}$) 5 x 4 = 20 (cm)
2cm    
8cm    
9cm    

Câu 2: Trang 78 VNEN toán 3 tập 2

a. Một tờ giấy hình vuông có cạnh dài 90mm. Tính diện tích tơ giấy đó theo đơn vị xăng ti mét vuông?

b. Để ốp mảng tường, người ta dùng hết 9 viên gạch men, mỗi viên gạch có dạng hình vuộng cạnh 10cm. Hỏi diện tích mảng tường được ốp là bao nhiêu xăng ti mét vuông?

Câu 3: Trang 78 VNEN toán 3 tập 2

Diện tích hình vuông có cạnh là:

a. 6cm                 b. 7cm

Câu 4: Trang 79 VNEN toán 3 tập 2

  • Tính chu vi và diện tích của mỗi hình sau:
  • So sánh diện tích và chu vi hình chữ nhật ABCD với diện tích và chu vi hình vuông MNPQ.

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 78 VNEN toán 3 tập 2

Em nói cho người lớn nghe cách tính diện tích hình vuông.

Câu 2: Trang 79 VNEN toán 3 tập 2

Hai tấm bìa hình vuông như nhau, cạnh bằng 9cm. Ghép hai tấm bìa này thành một hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích của hình chữ nhật đó bằng hai cách khác nhau?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 81 diện tích hình vuông vnen toán 3 tập 2, diện tích hình vuông trang 77 vnen toán 3, bài 81 sách vnen toán 3 tập 2, giải sách vnen toán 3 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận