Giải VNEN toán 3 bài 35: Bảng nhân 9


Giải bài 35: Bảng nhân 9 - Sách hướng dân học toán 3 tập 1 trang 76. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "truyền điện": Ôn lại các bảng nhân, chia đã học

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau và viết tiếp vào vở (Sgk)

b. Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở:

Trả lời:

9 x 4 = 36      9 x 7 = 63        9 x 9 = 81

9 x 5 = 45      9 x 8 = 72        9 x 10 = 90

9 x 6 = 54

3. Cùng chơi "đếm thêm 9"

Trả lời:

a. Em đếm thêm 9, từ 9 đến 90: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90.

b. Nêu tiếp các số trong ô trống:

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 78 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

9 x 5 =    9 x 8 =    9 x 9 =

9 x 3 =    9 x 6 =    9 x 10 =

9 x 7 =    9 x 1 =    9 x 4 = 

9 x 2 =    9 x 0 =    0 x 9 =

Câu 2: Trang 78 toán VNEN 3 tập 1

Tính: 

a. 9 x 2       9 x 5              b. 9 x 4 + 9        9 x 7 - 25

    2 x 9       5 x 9                  9 x 5 + 9        9 x 2 x 3    

Câu 3: Trang 78 toán VNEN 3 tập 1

Lớp 3A có 3 tổ, mỗi tổ có 9 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Câu 4: Trang 78 toán VNEN 3 tập 1

Viết kết quả phép nhân vào ô trống (theo mẫu):

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6                    
7                    
9                    

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 78 toán VNEN 3 tập 1

Một đội chơi có 4 tổ, mỗi tổ có 3 nhóm. Mỗi nhóm có 3 học sinh. Hỏi đội chơi có bao nhiêu học sinh?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 35 bảng nhân 9 toán 3 tập 1, bảng nhân 9 trang 76 vnen toán 3, bài 35 sách vnen toán 3 tập 1, giải sách vnen toán 3 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận