Giải VNEN toán 3 bài 30: Bảng nhân 8


Giải bài 30: Bảng nhân 8 - Sách hướng dân học toán 3 tập1 trang 64. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "truyên điện": Ôn lại bảng chia 7

Trả lời:

7 : 7 = 1           42 : 7 = 6

14 : 7 = 2         49 : 7 = 7

21 : 7 = 3         56 : 7 = 8

28 : 7 = 4         63 : 7 = 9

35 : 7 = 5         70 : 7 = 10

2. Thực hiện lần lượt các hoạt động sau (Sgk)

b. Em thực hiện tương tự như trên và viết các phép nhân vào vở:

8 x 4 =      8 x 7 =       8 x 9 =      8 x 6 = 

8 x 5 =      8 x 8 =       8 x 10 = 

Trả lời:

8 x 4 = 32     8 x 7 = 56       8 x 9 = 72     8 x 6 = 48

8 x 5 = 40      8 x 8 = 64      8 x 10 = 80

3. Chơi trò chơi: "Đếm thêm 8"

Trả lời:

a. Đêm thêm 8 từ 8 đến 80

8, 16 , 24 , 32 , 40 , 48 , 56 , 64 , 72 , 80.

Viết số thích hợp vào ô trống:

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. Hoạt động thực hành

Câu 1: Trang 66 toán VNEN 3 tập 1

Tính nhẩm:

8 x 5 =       8 x 6 =      8 x 7 =      8 x 1 =       8 x 3 =

8 x 2 =       8 x 4 =      8 x 10 =    8 x 9 =       8 x 8 = 

Câu 2: Trang 66 toán VNEN 3 tập 1

Mỗi túi cam cân nặng 8kg. Hỏi 5 túi cam như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 3: Trang 66 toán VNEN 3 tập 1

Tính:

a. 8 x 4 + 8           b. 8 x 6 + 8

Câu 4: Trang 66 toán VNEN 3 tập 1

Viết số nhân thích hợp vào chỗ chấm:

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:

................. = 32 (ô vuông)

b. Có 8 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:

................. = 32 ( ô vuông)

Nhận xét: ............... = ................

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 66 toán VNEN 3 tập 1

Em hỏi mẹ: Lớp 3A có nhiều hơn 30 học sinh và ít hơn 35 học sinh. Số học sinh lớp 3A được chia thành 4 tổ thì vừa hết. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 30 bảng nhân 8 toán 3 tập 1, bảng nhân 8 trang 64 vnen toán 3, bài 30 sách vnen toán 3 tập 1, giải sách vnen toán 3 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận