Giải toán VNEN 9 bài 3: Luyện tập về phép nhân và phép khai phương


Giải bài 3: Luyện tập về phép nhân và phép khai phương - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 10. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

a) $\sqrt{3.75}$ ;                     b) $\sqrt{0,4.6,4}$ ;                 c) $\sqrt{12,1.360}$ ;

d) $\sqrt{49.1,44.25}$ ;                 e) $\sqrt{1,3.52.10}$  ;                g) $\sqrt{2,7.5.1,5}$.

Câu 2: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) $\sqrt{\frac{1}{9}.0,04.64}$ ;       b) $\sqrt{11\frac{1}{9}}$ ;          c) $\sqrt{\frac{1}{144}.2\frac{2}{49}}$ ;        d) $\sqrt{1\frac{9}{16}.2\frac{1}{4}.2\frac{7}{9}}$.

Câu 3: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Áp dụng quy tắc nhân hai căn bậc hai, hãy tính:

a) $\sqrt{0,4}$.$\sqrt{64}$ ;           b) $\sqrt{5,2}$.$\sqrt{1,3}$ ;                c) $\sqrt{12,1}$.$\sqrt{360}$.

Câu 4: Trang 10 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số nghịch đảo của $\sqrt{3}$ là $\frac{1}{3}$.

B. Số nghịch đảo của 2 là $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

C. ($\sqrt{2}$ + $\sqrt{3}$) và ($\sqrt{2}$ - $\sqrt{3}$) không là hai số nghịch đảo của nhau.

D. ($\sqrt{5}$ - $\sqrt{7}$) và ($\sqrt{5}$ + $\sqrt{7}$) là hai số nghịch đảo của nhau.

Câu 5: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\sqrt{50^{2} - 14^{2}}$ ;       b) $\sqrt{34^{2} - 16^{2}}$ ;        c) $\sqrt{1,5}$.$\sqrt{\frac{2}{3}}$ ;           d) $\sqrt{1\frac{1}{8}}$.$\sqrt{0,72}$.

Câu 6: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{a^{2}}$ với a = 6,5 ; -0,1 ;           b) $\sqrt{a^{4}}$ với a = 3 ; -0,1 ;            c) $\sqrt{a^{6}}$ với a = -2; 0,1.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 1: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Tính:

a) $\sqrt{74^{2} - 24^{2}}$ ;         b) $\sqrt{61^{2} - 60^{2}}$ ;              c) $\sqrt{2,9^{2} - 2,1^{2}}$ ;           d) $\sqrt{6,2^{2} - 5,9^{2}}$.

Câu 2: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh:

a) (2 - $\sqrt{3}$).(2 + $\sqrt{3}$) = 1 ;

b) ($\sqrt{2006}$ - $\sqrt{2005}$) và ($\sqrt{2006}$ + $\sqrt{2005}$) là hai số nghịch đảo của nhau.

Câu 3: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

So sánh (không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi):

a) $\sqrt{5}$ + $\sqrt{7}$ và $\sqrt{13}$ ;                                                               b) 16 và $\sqrt{15}$.$\sqrt{17}$

c) $\sqrt{2015}$ + $\sqrt{2017}$ và 2$\sqrt{2016}$.

Câu 4: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh rằng $\sqrt{2}$ không thể là trung bình cộng của số $\sqrt{3}$ và $\sqrt{5}$.

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu e: Trang 11 sách VNEN 9 tập 1

Em có biết?

Trong môn Vật lí ta có định luật Jun len xơ để tính nhiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua; Q = $I^{2}$Rt, trong đó:

Q: Là nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn (J)

I: Là cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn (A)

R: Là điện trở của dây dẫn 

t: Là thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn (giây-s).

Áp dụng công thức trên để giải bài toán sau:

Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80. Tính cường độ dòng điện chạy qua bếp, biết nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 1s là 500J


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 3 luyện tập về phép nhân và phép khai phương, luyện tập về phép nhân và phép khai phương trang 10 vnen toán 9, bài 3 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận