Getting started Unit 7: Saving energy

Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 25/12/2017

Phần này sẽ giúp bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề 'saving energy' (tiết kiệm năng lượng), bài học yêu cầu nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình trong hình có thể làm để tiết kiệm năng lượn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Getting started - Unit 7: Saving energy

GETTING STARTED – UNIT 7: SAVING ENERGY

Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy. (Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình trong hình có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

Giải:

  • They should turn off the faucets when they don't use them. (Họ nên tắt vòi nước khi không sử dụng)
  • They should switch off the lights before going to bed or going out. (Họ nên tắt đèn trước khi ra khỏi phòng)
  • They should turn off the television and the radio when they don't use. (Họ nên tắt TV và đài khi không sử dụng)
  • They should make use of sunlight to light rooms. (Họ nên tận dụng ánh sang mặt trời để thắp sang các phòng)

a97

Một số bài khác

Bình luận