[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn học bài: Bài 15 trang 100 sgk Tự nhiên và xã hội 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Năm giác quan của cơ thể 

Các bạn trong hình có thể nghe, nhìn được gì? 

Các bạn đó đã nhìn và nghe bằng bộ phận nào của cơ thế?

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

 • Các bạn trong hình đã nghe thấy tiếng sáo và tiếng con nghé kêu; nhìn thấy con trâu, con nghé và cảnh quan xung quanh.
 • Các bạn ấy nghe bằng tai và nhìn bằng mắt.

Bà, mẹ và các bạn trong hình dưới đây đang làm gì? Những bộ phận nào của cơ thể giúp nhận biết được: vỏ mít xù xì, mùi thơm, vị ngọt của múi mít?

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

Quan sát hình, em thấy:

 • Bà đang ăn múi mít: dùng miệng để nhận biết.
 • Mẹ đang ăn múi mít: dùng miệng để nhận biết.
 • Bạn nam đang xem vỏ mít xù xì: dùng tay để nhận biết.
 • Bạn nữ ngửi thấy mùi mít thơm: dùng mũi để nhận biết.

Hãy nói tên các bộ phân của cơ thể phù hợp với những thông tin trong hình dưới đây.

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

 • Thông tin thứ nhất: dùng tai để nghe.
 • Thông tin thứ hai: dùng mắt để nhìn.
 • Thông tin thứ ba: dùng miệng để nhận biết các vị.
 • Thông tin thứ tư: dùng mũi để ngửi mùi thơm.
 • Thông tin thứ năm: dùng tay để cảm nhận.

Em nên làm gì khi gặp tình huống dưới đây?

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

 • Khi gặp tình huống ở hình vẽ, em sẽ dắt bác qua đường vì mắt bác không nhìn thấy đường.

2. Chăm sóc, bảo vệ các giác quan 

 Hãy nói các việc nên và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ mắt.

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ, em thấy:

 • Những việc nên làm bảo vệ mắt ở hình 3,5.
 • Những việc không nên làm ở hình 1,2,4.

Hãy nói các việc nên và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ tai.

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

Quan sát hình vẽ, em thấy:

 • Những  việc nên làm bảo vệ tai ở hình 3,4.
 • Những việc không nên làm ở hình 1,2,5.

Hãy nói các việc nên và không nên làm để chăm sóc, bảo vệ mũi, lưỡi và da

[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan[Cánh diều] Giải tự nhiên và xã hội 1 Bài 15: Các giác quan

Hướng dẫn:

Bảo vệ mũi:

 • Những việc nên làm ở hình 3
 • Những việc không nên làm ở hình 1,2

Bảo vệ lưỡi:

 • Những việc nên làm ở hình 3
 • Những việc không nên làm ở hình 1,2

Bảo vệ da:

 • Những việc nên làm ở hình 1
 • Những việc không nên làm ở hình 2

Kết luận: 

 • Giữ vệ sinh sạch sẽ mắt, tai, mũi, lưỡi và da để phòng bệnh.
 • Không chơi đùa hoặc làm bất cứ việc gì gây hại đến các giác quan.
Từ khóa tìm kiếm: bộ sách cánh diều, bài 15 tự nhiên và xã hội 1 bộ sách cách diều; bài 15 các giác quan bộ sách cánh diều

Bình luận