Giải tiếng việt 1 tập 2 phát triển năng lực | Giải tiếng việt 1 PTNL | Giải tiếng việt 1 mới sách PTNL

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách tiếng việt 1 tập 2 sách phát triển năng lực của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Phát triển năng lực tiếng việt 2 tập 1 tech12h

Bài 19A: Tới trường
 
 
 

Giải các môn học khác