Tắt QC

Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo sản phẩm

A. Hoạt động khởi động

1. Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo sản phẩm

2. Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo trình tự nào?

3. Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin gì; để hiểu được sự lắp ráp giữa các chi tiết, em sẽ tìm hiểu các thông tin đó theo thứ tự nào?


1. Vai trò của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp trong quá trình chế tạo máy là:

  • Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy, dùng trong lao động, chế tạo, lắp ráp, thi công vận hành.
  • Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của một sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết. Bản vẽ lắp là tài liệu kĩ thuật chủ yếu dùng trong thiết kế, lắp ráp và sử dụng sản phẩm.

2. Trong bản vẽ chi tiết, cần thể hiện những thông tin:

  • Hình biểu diễn: Bao gồm các loại hình biểu diễn khác nhau thể hiện hình dáng bên ngoài, bên trong của chi tiết cần biểu diễn
  • Kích thước: Bao gồm các loại kích thước để thể hiện chính xác độ lớn của chi tiết
  • Yêu cầu kĩ thuật: Gồm các chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt....
  • Khung tên: Bao gồm tên gọi chi tiết, vật liệu, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ...

3. Trong bản vẽ lắp, cần thể hiện những thông tin: 

  • Hình biểu diễn: Gồm các hình biểu diễn khác nhau của các chi tiết trong bản vẽ, thể hiện mối quan hệ lắp ráp giữa các chi tiết để tạo thành vật thể lắp
  • Kích thước: Gồm kích thước chung của sản phẩm, kích thước lắp của các chi tiết
  • Bảng kê: gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu...
  • Khung tên: Tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, cơ sở thiết kế

Bình luận

Giải bài tập những môn khác