Trắc nghiệm Địa Lí 7 | Câu hỏi trắc nghiệm Địa 7 | Bài tập trắc nghiệm Địa 7

Ở phần này, chúng ta sẽ ôn tập lại bài học dưới dạng trắc nghiệm. Nội dung bao gồm toàn bộ kiến thức trong chương trình Địa lí 7. Các bài trắc nghiệm được sắp xếp theo chương để dễ học, dễ nhớ. Ngoài ra còn có các đề thi trắc nghiệm Địa lí 7 của học kì 1, kì 2, cuối năm. Nội dung luôn được cập nhật mới nhất, liên tục. Mời các em học sinh và bạn đọc tham khảo


TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 7 

HỌC KỲ

PHẦN 1: THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG

PHẦN 2: CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ

CHƯƠNG 1: MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI NÓNG

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯƠNG ĐỚI ÔN HÒA. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HÒA

CHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC. HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

CHƯƠNG 4: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH

CHƯƠNG 5: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

PHẦN 3: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC

CHƯƠNG 6: CHÂU PHI

 

CHƯƠNG 7: CHÂU MĨ

 

CHƯƠNG 8: CHÂU NAM CỰC

CHƯƠNG 9: CHÂU ĐẠI DƯƠNG

CHƯƠNG 10: CHÂU ÂU