Giải lịch sử 6 mới | Giải lịch sử 6 kết nối, chân trời, cánh diều

Giải bài tập đầy đủ lịch sử lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn lịch sử của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập lịch sử 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: lich su 6 tech12h


GIẢI LỊCH SỬ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG 1. VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

CHƯƠNG 2. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

GIẢI LỊCH SỬ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THỂ KỈ X

CHƯƠNG 5. VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X

GIẢI LỊCH SỬ 6 - CÁNH DIỀU

CHƯƠNG 1. VÌ SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?

CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á ( TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X)

CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC


Giải các môn học khác

Giải sách giáo khoa

Giải sgk 6 kết nối tri thức

Giải sgk 6 chân trời sáng tạo

Giải sách bài tập

Giải sách bài tập kết nối tri thức 6

Giải sách bài tập chân trời sáng tạo 6

TRẮC NGHIỆM LỚP 6