Học HTML – Viết chương trình HTML đầu tiên [bài 2]


Mục đích của bài này là để bạn hiểu được nó là cái gì và nó chạy như thế nào. Chúng ta sẽ xây dựng chương trình HTML đầu tiên. Chương trình này hết sức đơn giản và dễ làm. Bắt đầu nhé.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Học HTML – Viết chương trình HTML đầu tiên

Bài toán đặt ra: Yêu cầu in ra màn hình dòng chữ - Chào mừng bạn đến với HTML

Tổng quan: Tạo ra 1 file .html  rồi viết nội dung vào đó. Nội dung gì cũng được. Ví dụ Chào mừng bạn đến với HTML -> Lưu lại -> Mở file .html bằng trình duyệt bất kỳ

1. Các bước thực hiện chi tiết để bạn dễ hiểu hơn

 • Bước 1: Ra màn hình tạo 1 thư mục bất kỳ. Ví dụ là thư mục web chẳng hạn

Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

 • Bước 2: vào thư mục web  tạo 1 file .txt

Để tạo file .txt thì bạn vào thư mục web -> click chuột phải vào 1 vị trị bất kỳ -> chọn New -> Chọn tiếp Text document.

 Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

 • Bước 3: Đổi tên file vừa tạo thành file xinchao.html

 

 Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

 • Bước 4: Click chuột phải vào file xinchao.html rồi chọn Edit with Notepad++

 Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

 • Bước 5: Màn hình notepad++ hiện ra

Viết dòng chữ : Chào mừng bạn đến với HTML. Rồi nhấn CRTL + S để lưu lại

 Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

Trong trường hợp chữ bị lỗi font khi viết vào notepad ++ thì bạn xử lý như sau: Nhìn trên cùng thanh menu chỗ Encoding, Click chuột vào đó rồi chọn dòng thứ 3 Encode in UTF – 8 –BOM. Vậy là bạn viết chữ không bị lỗi nữa rồi

 • Bước 6: Click chuột phải vào file xinchao.html  -> chọn Open with -> Google Chrome.

Bạn có thể chọn Chrome hoặc bất cứ trình duyệt web để chạy cũng được. Có thể là Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc

 Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

 • Bước 7: Xem thành quả

 

Học HTML – Chương trình HTML đầu tiên

Vậy là bạn đã có chương trình đầu tiên với HTML rồi đấy.

2. Chúng ta rút ra được gì từ ví dụ này

 • Để chỉnh sửa nội dung HTML in ra màn hình: bạn Click chuột phải vào file rồi chọn edit with notepad++ và tiến hành chỉnh chửa. Bạn hãy sửa lại dòng chữ Chào mừng bạn đến với HTML thành 1 dòng chữ bất kỳ. Sau đó lưu lại và chạy thử xem sao. Lưu lại thì nhấn CTRL + S nhé
 • Để chạy xem kết quả: Click chuột phải vào file rồi chọn Open with -> chọn tiếp 1 trình duyệt bất kỳ(có thể là Google Chrome hoặc Firefox hoặc cốc cốc..)
 • Chúng ta chỉ cần lưu file dạng .html là có thể chạy được trình duyệt web. Chúng ta thường có các file kiểu như .jpg là file ảnh, .doc hoặc .docx là file word.... Còn file để chúng ta học HTML thì bạn nhớ lưu dạng .html

 

 


Từ khóa tìm kiếm google:

 • Chương trình HTML đầu tiên
 • Tạo file .html
 • Cách viết chương trình HTMl đầu tiên
 • Viết chương trình html đơn giản

Bài đăng mới

Bình luận