Giải tiếng Anh 6

Bài đăng mới

GRAMMAR PRACTICE (Unit 15,16)
22:16 30/01/2018 by : Hoài Anh
Phần GRAMMAR PRACTICE giúp bạn học ôn tập ngữ pháp đã học của unit 15,16 bao gồm thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, so sánh hơn và hơn nhất, lượng từ, ... đồng thời củng cố từ vựng đã học.
Unit 16: Man and The environment
22:43 30/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 16 với chủ đề 'Man and The environment' (con người và môi trường) giúp bạn học củng cố từ vựng về môi trường, ôn tập động từ khuyết thiếu 'should', đưa ra lời khuyên và củng c
Unit 15: Countries
22:15 30/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 15 với chủ đề "Countries" (Các quốc gia) giúp bạn học biết được các từ vựng liên quan đến quốc gia, dân tộc, ngôn ngữ, ...
GRAMMAR PRACTICE (Unit 13,14)
22:25 29/01/2018 by : Hoài Anh
Phần GRAMMAR PRACTICE (Unit 13,14) giúp bạn học ôn tập ngữ pháp và từ vựng của unit 13,14 đó là: thì hiện tại đơn, trạng từ tần xuất, thì hiện tại tiếp diễn, thì tương lai gần, cách hỏi thời tiết thế
Unit 14: Making plans
22:15 29/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 14 với chủ đề "Making plans" (Lập kế hoạch" giúp bạn học làm quen với một thì mới đó là thì tương lai gần 'be going to' đồng thời biết thêm được các từ vựng về các hoạt đ
Unit 13: Activities and the seasons
22:06 29/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 13 với chủ đề "Activities and the seasons" (Các hoạt động và các mùa trong năm) giúp bạn học củng cố vốn từ vựng liên quan đến chủ đề, ôn tập thì hiện tại đơn và biết được cách hỏi thời
Unit 12: Sports and pastimes
13:46 28/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 12 với chủ đề "Sports and pastimes" (Thể thao và trò tiêu khiển) giúp bạn học củng cố vốn từ vựng liên quan đến chủ đề và trau dồi thêm ngữ pháp về thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại
GRAMMAR PRACTICE (Unit 9,10,11)
13:32 28/01/2018 by : Hoài Anh
PHần GRAMMAR PRACTICE (Unit 9,10,11) giúp bạn học ôn tập ngữ pháp của 3 unit 9,11,12 bao gồm thì hiện tại đơn, mạo từ, lượng từ, tính từ, từ để hỏi và thì hiện tại tiếp diễn, đồng thời củng cố từ vựng
Unit 11: What do you eat?
12:21 28/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 11 với chủ đề "What do you eat" (Bạn ăn gì) giúp bạn học biết được các từ vựng liên quan đến chủ đề, các mẫu câu để hỏi và trả lời về các đồ ăn thức uống, cách hỏi và trả lời về giá cả.
Unit 10: Staying healthy
20:54 26/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 10 với chủ đề 'Staying healthy' giúp bạn học biết thêm các từ vựng liên quan đến chủ đề về sức khỏe, học cách nói về sở thích, ôn tập các lượng từ và câu hỏi nghi vấn về số lượng với &#
Unit 9: The body
20:13 26/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 7 với chủ đề 'The body' (cơ thể con người), bạn học sẽ được học các từ vựng về các bộ phận của cơ thể, học các mẫu câu hỏi về màu sắc và đặc điểm của một người.
GRAMMAR PRACTICE (Unit 6,7,8)
20:17 26/01/2018 by : Hoài Anh
Phần 'GRAMMAR PRACTICE' giúp bạn học ôn tập ngữ pháp của 3 unit 6,7,8 bao gồm thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn, các giới từ, từ để hỏi, các động từ khuyết thiếu và đồng thời củng cố
Unit 8: Out and about
22:51 25/01/2018 by : Hoài Anh
"Out and about" (Đi đây đi đó) là chủ đề của unit 8. Với chủ đề này, bài học cung cấp cho bạn học từ vựng liên quan đến các phương tiện, biển báo.
Unit 7: Your house
22:46 25/01/2018 by : Hoài Anh
Unit 7 giúp bạn học biết cách miêu tả ngôi nahf của mình, về việc sống ở nông thôn hay thành thị, và các cuộc đối thoại trao đổi hàng ngày bao gồm việc hỏi phương tiện di chuyển, qua đó củng cố ngữ ph

Pages