Giải tiếng anh 6 sách mới Explore, Friends Plus, Global success

Giải bài tập đầy đủ tiếng anh lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn tiếng anh của 3 bộ sách: Explore, Friends Plus, Global Success. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập tiếng anh 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: tieng anh 6 tech12h.


TIẾNG ANH 6 - FRIENDS PLUS

STARTER UNIT

TOWNS AND CITIES

DAYS 

WILD LIFE 

LEARNING WORLD 

FOOD AND HEALTH

SPORTS

GROWING UP

GOING AWAY 

TIẾNG ANH 6 - GLOBAL SUCCESS

Tiếng anh 6 tập 1 - Global success

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

 

UNIT 2: MY HOUSE

UNIT 3: MY FRIENDS

REVIEW 1

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

REVIEW 2

Tiếng anh 6 tập 2 - Global success

UNIT 7: TELEVISION

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

REVIEW 3

[Global success] Tiếng Anh 6: Review 3 (Unit 7-8-9)

UNIT 10:  OUR HOUSES IN THE FUTURE

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

UNIT 12: ROBOTS

TIẾNG ANH 6 - EXPLORE

Tiếng anh 6 tập 1 - Explore

UNIT WORKSHEETS

 

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS

 

Tiếng anh 6 tập 2 - Explore

UNIT WORKSHEETS

EXTRA PRACTICE WORKSHEETS