CSS: Thuộc tính text-align


Đây là list bài viết hướng dẫn các bạn học CSS. Ở bài này chúng ta sẽ đến với thuộc tính text-align

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

CSS: Cách sử dụng thuộc tính text-align

Thuộc tính text-align dùng để làm gì?

text-align được sử dụng để căn chữ: ở giữa hay bên trái hay bên phải

Cấu trúc

text-align: value;

Với value có thể là các giá trị: left|right|center|justify|initial|inherit;

  • center: chữ căn giữa

Ví dụ:

.p1 {
   text-align:center;
}
  • left: chữ căn lề trái

Ví dụ:

.p2 {
   text-align:left;
}
  • right: chữ căn lề phải
Ví dụ: 
.p3 {
text-align:right;
}
  • justify: chữ căn đều 2 bên

Ví dụ:

.p4 {
   text-align:justify;
}
  • initial: chữ sẽ nhận giá trị mặc định

. Trong css 1 số thẻ sẽ có định dạng mặc định. Ví dụ: h1, a,...
Ví dụ:

h1 {
text-align:initial;
}
  • inherit: kế thừa thuộc tính text-align của thẻ HTML cha

Ví dụ:

.p {
text-align:inherit;
}

Xem demo

Chú ý:

Nếu không xét thuộc tính text-align cho text thì mặc định của nó là text-align:left; Vì thế, nếu không cần căn giữa, hoặc căn phải cho text thì bạn không cần thiết phải thiết lập thuộc tính text-align trong CSS


Từ khóa tìm kiếm google:

cách dùng thuộc tính text-align, căn giữa trong CSS, căn phải trong CSS, căn chữ trong CSS

Bài đăng mới

Bình luận