Write Unit 5: Study habits

Phần "Write" sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng viết thông qua chủ đề của Unit 5: Study habits (Các bạn của tôi). Phần này sẽ yêu cầu bạn học viết một bức thư với hướng dẫn xho sẵn. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Write - Unit 5: Study habits

WRITE - UNIT 5: STUDY HABITS

1. Look at Hoa's letter to Tim. She wrote it at the end of term. Identify the sections. Label them with correct letter. (Hãy xem bức thư Hoa gửi Tim. Cô ấy đã viết thư này vào cuối học kì. Hãy xác định các phần của bức thư và gán chữ cái đúng (A, B, C hay D) vào mỗi phần.)

  • A. Body of the letter (Phần nội dung bức thư)
  • B. Heading - writer’s address and the date (Đề mục – địa chỉ và ngày tháng năm người viết thư.)
  • C. Closing - Your friend/ Regards Love (Kết thúc – Bạn của bạn/Thân mến)
  • D. Opening - Dear ..., (Mở đầu – thân ái…)

Giải:

B

12 Đường Trần Hưng Đạo

Hà Nội

Ngày 10 tháng 02 năm 200...

D

Tim thân mến,

A

Cám ơn bạn đã gửi thư cho mình, mình rất vui khi nghe nói bạn đã có một kì nghỉ lễ Giáng sinh thật vui vẻ.

Cách đây vài ngày bọn mình đã nhận được phiếu bảo điếm học kì một. Mình đạt được điếm giỏi cho các môn khoa học, tiếng Anh và lịch sử, nhưng kết quả môn toán cùa mình thì kém lắm. Thầy (Cô) giáo dạy mình môn toán bảo mình phải dành nhiều thời gian hơn cho môn này. Nhất định học kì tới mình phài học hành chăm chi hơn.

Cũng gần Tết rồi. Đó là Tết âm lịch ở Việt Nam. Mình nghĩ mình đã kể cho bạn biết về nó trong thư mình gửi bạn vừa rồi. Tối nay gia đình mình sẽ đi Huế đê đón Tết với bà mình. Đến đỏ mình sẽ gửi bưu thiếp cho bạn.

Sớm viết thư và cho mình biết tin về bạn nhé.

C

Thân mến,

Hoa

 

2. Now help Lan write a letter to her pen pal Donna in San Francisco. Use the information in the box. (Bây giờ hãy giúp Hoa viết thư cho Donna, bạn quen biết qua thư cũa cô ấy ở San Francisco, dùng thông tin cho trong khung.)

Giải:

124 Hai Ba Trung St.
Ha Noi
June 5, 200...

Dear Donna,

Thanks for your letter. I'm happy to hear that you had a nice Mother’s Day.
I received my second semester report last month. I got good grades for Geography, Physics and Math, but my history and English results were not very good. My former teacher told me that I should improve English and history. I am spending more time on them this summer. And I hope I'll be better at the two subjects next year.
The Mid-Autumn Festival will come in a few weeks. That’s the Moon Festival in Viet Nam. I'm going to Ha Long Bay with my aunt and uncle by bus this afternoon. I'll send you a postcard from there.

Write to me as soon as possible. I'm looking forward to hearing from you.

Fondest wishes,
Lan

Dịch:

124 Hai Bà Trưng
Hà Nội
Ngày 5 tháng 6 năm 200 ...

Donna thân yêu,

Cảm ơn bức thư của bạn. Mình rất vui khi biết rằng bạn đã có một Ngày của Mẹ tốt đẹp. Mình đã nhận được bảng điểm học kỳ thứ hai tháng trước. Mình đạt điểm cao về Địa lý, Vật lý và Toán, nhưng lịch sử và kết quả tiếng Anh của mình thì không được tốt lắm. Thầy giáo cũ của mình bảo tôi rằng mình nên cải thiện tiếng Anh và lịch sử. Mình đang dành nhiều thời gian hơn cho các môn đó vào mùa hè này. Và hy vọng mình sẽ có kết quả tốt hơn ở hai môn học vào năm tới.

Lễ hội Trung thu sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Đó là Lễ hội trăng rằm ở Việt Nam. Mình sẽ đi Vịnh Hạ Long với dì và chú của mình bằng xe buýt chiều nay. Mình sẽ gửi cho bạn một tấm bưu thiếp ở đó. Viết cho mình càng sớm càng tốt. Mình rất nóng lòng chờ tin bạn.

Thân ái,
Lan


ta85

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals