Getting started Unit 11: Traveling around Viet Nam

Đây là phần khởi động của Unit 11 với chủ đề: Traveling around Viet Nam (Du lịch vòng quanh Việt Nam). Phần này sẽ giúp bạn học làm quen với các từ vựng mới và có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Getting started - Unit 11: Traveling around Viet Nam

GETTING STARTED – UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names (Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.)

Giải:

 • a. Ngo Mon Gate (Cổng Ngọ Môn)
 • b. Nha Rong Harbor (Cảng Nhà Rồng)
 • c. The Temple Literature (Văn Miếu)
 • d. Ha Long Bay (Vịnh Hạ Long)

Một số từ vựng bổ sung:

 • Accommodation (n): chỗ ở
 • Canoe (n): ca nô, xuồng
 • Corn (n): cây ngô
 • Florist (n): người bán hoa
 • Giant (adj): khổng lồ
 • Stream (n): dòng suối
 • Sugar cane (n): cây mía
 • Tribe (n): bột tộc, bộ lạc
 • Waterfall (n): thác nước

ta811

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals