Tiếng Anh 8, giải bài tập tiếng anh 8 chi tiết, dễ hiểu

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 06/01/2018

Giải bài tập tiếng Anh lớp 8 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 8.

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals

Unit 14: Wonders of the world

Unit 15: ComputersTừ khóa tìm kiếm google:

Học online tiếng Anh 8, giải bài tập tiếng Anh 8,Luyện tiếng anh 8 sgk, Để học tốt tiếng anh 8

Một số bài khác

Bình luận