SBT tiếng Anh 6: Reading Unit 3 At home


Phần Reading: The Adventure of Bi and Fifi (Cuộc phiêu lưu của Bi và Fifi) của Unit 3: At home (Ở nhà) kể về chuyến đi của cậu bé tên là Bi và chú chó của cậu tên là Fifi. Câu chuyện tập trung vào các cấu trúc ngữ pháp thường gặp cũng như ôn tập về cách phát âm của từ. Dưới đây là lời giải của bài giúp các em nắm chắc kiến thức, học và làm bài tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

READING QUIZ

Write the answers in your textbook - Viết câu trả lời vào sách của bạn

1. 

a) Who is this boy? (cậu bé này là ai?)

=> He is Bi. (cậu ấy là Bi.)

b) How old is he? (cậu ấy bao nhiêu tuổi?)

=> He is eleven. (Cậu ấy 11 tuổi.)

c) Where does he live? (cậu ấy sống ở đâu?)

=> He lives on Cau Giay Street. (cậu ấy sống ở đường Cầu Giấy.)

d) Who is this dog? (Con chó này là gì?)

=> This dog is Fifi.  (Con chó này là Fifi.)

e) Where does she live? (Nó sống ở đâu?)

=> She lives in Bi's house. (Nó sống trong nhà của Bi.)

2. Where are they? (Họ đang ở đâu?)

  • a) They are ___on___ the bus. (Họ đang ở trên xe buýt.)
  • b) They are ___at___ the police station. (Họ đang ở trạm cảnh sát.)

3. 

  • a) This is a ___book___. (Đây là 1 quyển sách.)
  • b) This is a ___police man___. (Đây là 1 chú cảnh sát.)

4. Check

a) Is this Bi? (Đây có phải là Bi không?)

=> Yes, it is. (Phải.)

b) Is this his dog? (Đây có phải chú chó của cậu ấy không?)

=> Yes, it is. (Phải.)

c) is this his book? (Đây có phải quyển sách của cậu ấy không?)

=> No, it isn't. (Không phải.)


btta6u3

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận