Listen Unit 8: Country life and City life

Lắng nghe cuộc điện thoại giữa Lan và dì Hằng của cô ấy để điền thông tin còn thiếu. Nghe lại nhiều lần để luyện cách phát âm và cách nhấn nhá khi giao tiếp. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 • 4. LISTEN
Listen - Unit 8: Country life and City life

LISTEN – UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

Fill in the missing words. (Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống.)

Giải:

 • Lan: Hello. (Xin chào.)
 • Aunt Hang: Hello. Is (1) that Lan? (Xin chào. Lan phải không cháu?)
 • Lan: Yes. Who is (2) this? (Vâng, ai vậy ạ?)
 • Aunt Hang: (3) It’s Aunt Hang. How are you? (Dì Hằng đây. Con khỏe không?)
 • Lan: I’m fine. (4) Where are you phoning from? (Con khỏe. Dì đang gọi từ đâu thế?)
 • Aunt Hang: Hue. I'm calling to tell you uncle Chi and I are (6) coming to visit you next (7) week. (Từ Huế. Dì gọi để bảo con rằng chú Chi và dì sẽ đến thăm con vào tuần tới.)
 • Lan: Great! When are you (8) arriving? (Tuyệt quá! Khi nào thì dì đến?)
 • Aunt Hang: On (9) Thursday. We're arriving in Ha Noi in the (10) late (11) afternoon. (Vào thứ năm. Dì sẽ đến Hà Nội vào chiều muộn.)
 • Lan: OK. Do you want to (12) speak to (13) my Mom? (Vâng ạ. Dì muốn nói chuyện với mẹ con không?)
 • Aunt Hang: Yes, please. (Có)
 • Lan: Hold on a moment and I’ll (14) get her. (Đợi một chút. Con đi gọi mẹ.)

ta88

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals