Listen Unit 6: The young pioneers club

Bạn học sẽ được lắng nghe một bài hát sau đó điền từ và cụm từ còn thiếu. Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nghe và bạn học chú ý lắng nghe cách phát âm các từ vựng. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 • 4. LISTEN
Listen - Unit 6: The young pioneers club

LISTEN – UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB

Fill in the missing words. (Điền vào chỗ trống thông tin còn thiếu.)

Giải:

 • Children of our land (1) unite.
 • Let’s sing for (2) peace.
 • Let's sing for (3) right.
 • Let's sing for the (4) love between (5) north and (6) south.
 • Oh, children (7) of our land, unite,
 • Children of the (8) world hold hands.
 • Let’s (9) show our love from (10) place to place,
 • Let's shout (11) out loud,
 • Let’s make a (12) stand,
 • Oh, children of the (13) world, hold hands.

Dịch:

 • Trẻ em trong vùng đất của chúng ta đoàn kết.
 • Hãy hát cho hòa bình. Hãy hát cho lẽ phải.
 • Hãy hát cho tình yêu giữa phía bắc và phía nam.
 • Oh, trẻ em của đất chúng ta, đoàn kết.
 • Trẻ em trên thế giới nắm tay nhau.
 • Hãy thể hiện tình yêu của chúng ta khắp mọi nơi.
 • Hãy hét to,
 • Hãy đứng lên
 • Oh, trẻ em trên thế giới, nắm tay nhau.

ta86

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals