Listen Unit 5: Study habits

Bạn học sẽ được nghe một đoạn hội thoại để điền thông tin còn thiếu. Phần này sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng nghe và bạn học chú ý lắng nghe cách phát âm các từ vựng. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 • 4. LISTEN
Listen - Unit 5: Study habits

LISTEN - UNIT 5: STUDY HABITS

Listen to the dialogue and complete the report card. (Hãy nghe hội thoại sau và hoàn thành phiếu điểm.)

Giải:

Name:Sarah Chen

Subject: English

Class: BC

Marking period: First Term

Days present: (1) 87

Days absent: (2) 5

Behavior - Participation: (3) S

Co-operation: S

Listening: (4) C

Speaking: (5) A

Readina: (6) A   

Writing: (7) B

A = Excellent B = Good

C = Fair D = Poor

F = Fail     S = Satisfactory

U = Unsatisfactory

Comments: Speak English quite well

However, she does need to improve her listening skills.

Teacher's signature:

Parents' signature:

Miss. Blake

Mrs. Chen

Nội dung bài nghe:

 • Miss Lien: Good evening, Mr. Lam and Mrs. Linh.
 • Mr. Lam: Thank you.
 • Miss Lien: I’m pleased to tell you that Nga has worked very hard this year and her grades are very good.
 • Mrs Linh: I'm so pleased to hear that.
 • Miss Lien: She missed 5 days of school due to sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable. Both her participation and cooperation are satisfactory. So, there’re no problems there.
 • Mrs Linh: How is she doing in English?
 • Miss Lien: Her speaking and reading are excellent and her writing is good. If she works a bit harder on her writing skills, she should get an A for writing next term.
 • Mrs. Linh: How about comprehension?
 • Miss Lien: I'm afraid she’s not very good at that. I gave her a C.
 • Mrs. Linh: How can we help her improve?
 • Miss Lien: Get her to watch English TV if possible, and encourage her to listen to English radio programs. Also. I have some cassettes here which you can borrow.
 • Mr. Lam: Thank you very much, Miss Lien. We really appreciate your help.

Dịch:

 • Cô Liên: Chào buổi tối, anh Lam và chị Linh.
 • Ông Lâm: Cảm ơn.
 • Cô Liên: Tôi vui mừng nói với anh chị rằng Nga đã làm việc rất chăm chỉ trong năm nay và điểm số của cô ấy rất tốt.
 • Bà Linh: Tôi rất vui khi được nghe điều đó.
 • Cô Liên: Cô ấy đã nghỉ 5 ngày học vì bị ốm nhưng 87 ngày cho toàn bộ kỳ học là chấp nhận được. Cả sự tham gia và hợp tác của cô ấy đều đạt yêu cầu. Vì vậy, không có vấn đề ở đó.
 • Bà Linh: Thế nó làm bằng tiếng Anh như thế nào vậy cô?
 • Cô Liên: Nói và đọc của cô ấy rất xuất sắc và bài viết của cô ấy rất hay. Nếu cô ấy làm việc chăm chỉ hơn về kỹ năng viết của mình, cô ấy sẽ nhận được điểm A cho kỳ tới.
 • Bà Linh: Còn về vấn đề hiểu thì sao vậy cô?
 • Cô Liên: Tôi e rằng cô ấy không giỏi về điều đó. Tôi đã cho cô ấy điểm C.
 • Bà Linh: Làm sao chúng ta có thể giúp nó cải thiện được?
 • Miss Lien: Hãy để cô ấy xem ti vi tiếng Anh nếu có thể, và khuyến khích cô ấy nghe các chương trình phát thanh tiếng Anh. Tôi có một số băng cát ở đây mà bà có thể mượn.
 • Ông Lâm: Cảm ơn rất nhiều, cô Liên. Chúng tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của cô. 

ta85

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals