Listen Unit 4: Our Past

Phần này bạn học sẽ được nghe một truyện dân gian, sau đó đưa ra bài học đạo đức rút ra từ bài học. Phần này sẽ giúp bạn học luyện tập kĩ năng nghe hiểu, bạn học chú ý lắng nghe nhiều lần cho đến khi hiểu nội dung câu chuyện. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

4. LISTEN
Listen Unit 4: Our Past

LISTEN – UNIT 4: OUR PAST

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson. (Hãy nghe câu chuyện sau và chọn đầu để cho bài học luân lý thích hợp nhất.)

  • a) Don’t kill chickens. (Đừng giết gà)
  • b) Don’t be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc và tham lam.)
  • c) Be happy with what you have. (Hãy bằng lòng với những gì mình có.)
  • d) It’s difficult to find gold. (Thật khó để tỉm vàng.)

=> Đáp án: b) Don't be foolish and greedy. (Đừng quá ngốc và tham lam.)

Nội dung bài nghe:

Once a farmer lived a comfortable life with Ills family. His chickens laid many eggs which the farmer used to buy food and clothing for his family.
One day. he went to collect the eggs and discovered one of the chickens laid a gold egg. He shouted excitedly to his wife, "We're rich! We’re rich!"
His wife ran to him both looked at the amazement. The wife wanted more, so her husband decided to cut open all ihe chickens and find more gold eggs. Unfortunately he couldn't find any eggs. When he finished all the chickens were dead.
There were no more eggs of any kind for the foolish farmer and his greedy wife.

Dịch:

Ngày xưa có một người nông dân sống một cuộc sống rất sung túc cùng với gia đình. Gà của ông ta đè rất nhiều trứng và nhờ thế mà ông thường mua được thức ăn và quần áo cho eia đình mình.
Một ngày nọ, ông ta đi nhặt trứna và phát hiện ra một trong những chú gà của mình đé ra một quả trứng vàng, ông ta vui mừng hét vang với vợ: “Chúng ta giàu có rồi! Chúng ta giàu có rồi!”.
Vợ ông ta chạy lại và cả hai cùng nhìn quả trứng một cách sửng sốt. Bà vợ muốn có thêm nhiều quả trứng như thế, vì thể mà ông chồng quyết định mổ bụng cả bầy gà để tìm thêm trứng vàng. Thật không may. ông ta chẳng tìm thấy trứng đàu cả. Khi ông ta dừng tay thì cả bầy gà của ông ta đă chết sạch.
Không còn quả trứng gà nào nữa cho người nông dân ngổc nghếch và bà vợ tham lam cùa mình.

Nội dung quan tâm khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác