Listen and read Unit 8: Country life and City life

Phần Listen and read sẽ giúp bạn học rèn luyện kĩ năng đọc với chủ đề "Country life and City life" (Cuộc sống nông thôn và cuộc sống thành thị), đồng thời bạn học cần chú ý nghe băng để luyện cách phát âm các từ mới. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 • 2. LISTEN AND READ
Listen and read - Unit 8: Country life and City life

LISTEN AND READ – UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE

 • Hoa: Hi, Na. Have you been away?
 • Na: Yes. I went to the countryside for the weekend.
 • Hoa: Where did you go?
 • Na: I went to Kim Lien. It’s a village.
 • Some of my relatives live there.
 • Hoa: I’ve heard it’s a beautiful place.
 • Na: It is. And it’s very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don’t want to live there permanently.
 • Hoa: Why not?
 • Na: It’s too quiet. There is nothing to do.
 • Hoa: Yes. but things are changing in the countryside.
 • Na: Such as?
 • Hoa: Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and  
 • Na: And TV.
 • Hoa: That too. TV is bringing not only information but also entertainment. And medical facilities are more easily accessible too. Life in the provinces is definitely changing for the better.
 • Na: But the city has so much more to offer.
 • Hoa: In many ways, I prefer the countryside. Life is simple, people are friendly and the air is clean.

Dịch:

 • Hoa: Chào Na. Bạn vừa mới đi xa về à?
 • Na: ừ. Mình về quê nghỉ cuối tuần.
 • Hoa: Bạn đi đâu?
 • Na: Mình đến làng Kim Liên. Một vài người bà con của mình sống ở đó.
 • Hoa: Mình nghe nói làng đó rất đẹp.
 • Na: Đúng thế. Nó rất yên tĩnh và thanh bình. Mình đã có một ngày cuối tuần thật sự vui, nhưng mình không thích sống luôn ở đó.
 • Hoa: Sao thế?
 • Na: Nó quá yên tĩnh. Không có gi để làm cả.
 • Hoa: Đúng vậy, nhưng ờ thôn quê nhiều thứ cũng đang thay đổi.
 • Na: Chẳng hạn như?
 • Hoa: Nhiều vùng xa xôi hẻo lánh đang dần có điện. Bây giờ người ta có những thứ như tủ lạnh và...
 • Na: Và tivi.
 • Hoa: Đúng vậy. Tivi không những mang lại thôn tin mà còn để giải trí nữa.
 • Và các phương tiện y học cũng dễ dàng sử dựng hơn. Cuộc sống ở các tinh nhất định sẽ thay đổi tốt hơn.
 • Na: Nhưng thành phổ lại có nhiều thứ hơn.
 • Hoa: về nhiều phương diện mình vẫn thích thôn quê hơn. Cuộc sổng thật giản dị. người dân lại thân thiện và không khí thì rất trong lành.

1. Practice the dialogue with a partner. (Luyện tập đoạn hội thoại với bạn học.)

2.  Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

Giải:

 • a) Where has Na been? (Na đã ở đau?)
  => Na has been to Kim Lien village/ the countryside.( Na đã đến thôn Kim Liên / vùng nông thôn.)
 • b) How long was she there? (Cô ấy ở đó bao lâu?)
  => She was there for one day. (Cô ấy đã ở đó một ngày.)
 • c) What is her opinion of the countryside? (Ý kiến ​​của cô ấy về nông thôn là gì?)
  => She thinks the countryside is quiet and peaceful and there is nothing to do there. (Cô nghĩ rằng nông thôn yên tĩnh và yên bình và không có gì để làm ở đó.)
 • d) Na says, ‘There is nothing to do.’ What does she mean by this? (Na nói: "Không có gì để làm." Điều này có nghĩa gì?)
  => Maybe she means that the countryside lacks facilities such as movie theatres, zoos, supermarkets, ect... (Có lẽ cô ấy có nghĩa là vùng nông thôn thiếu các tiện nghi như rạp chiếu phim, vườn thú, siêu thị, vv ...)
 • e) What are some of the changes that Hoa mentions? (Một số thay đổi mà Hoa đề cập đến là gì?)
  => Many remote areas are getting electricity. People can now have things such as refrigerators and television, and medical facilities are more easily accessible. (Nhiều vùng sâu vùng xa đang được cấp điện. Mọi người ở đó có thể có những thứ như tủ lạnh và tivi, và các cơ sở y tế dễ tiếp cận hơn.)
 • f) Do you prefer the city or the countryside? Why? (Bạn có thích thành phố hay vùng nông thôn không? Tại sao?)
  => I prefer to live in the countryside because of fresh air and peaceful life here./ I’d like to live in the city due to a wide range of forms of entertainment like movie theaters, parks, malls,…. (Tôi thích sống ở nông thôn hơ vì không khí trong lành và cuộc sống yên bình./ Tôi muốn sống trong thành phố vì ở đây có nhiều hình thức giải trí như rạp chiếu phim, công viên, khu mua sắm,…)

ta88

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Unit 2: Making Arrangemants

Unit 3: At home

Unit 4: Our Past

Unit 5: Study hibits

Unit 6: The young pioneers club

Unit 7: My neighborhood

Unit 8: Country life and City life

Unit 9: A first-aid course

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals