Giải TBĐ địa 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 17/03/2018

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 42. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 12

Vùng nông nghiệp Điều kiện sinh thái nông nghiệp Chuyên môn hóa sản xuất
Trung du và miền núi Bắc Bộ    
Đồng bằng sông Hồng    
Bắc Trung Bộ    
Duyên hải Nam Trung Bộ    
Tây Nguyên    
Đông Nam Bộ    
Đồng bằng sông Cửu Long    

Bài tập 2: Trang 42 - sách TBĐ địa lí 12

Hãy nêu những thay đổi về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp của nước ta trong những năm gần đây?

Bài tập 3: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 12

Từ bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu trang trại phân theo vùng của nước ta năm 2008

Bài tập 4: Trang 43 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức đã học và bảng số liệu đã xử lí ở trên, hãy giải thích vì sao trang trại lại rất phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận