Giải TBĐ địa 12 bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Người đăng: Tâm Như - Ngày: 17/03/2018

Giải tập bản đồ địa lí lớp 12, giải chi tiết và cụ thể bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm sản sách tập bản đồ địa lí lớp 12 trang 40. Tech12h sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 12.

bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm sản

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài tập 1: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào kiến thức trong SGK Địa lí 12, hãy điền vào bảng dưới đây các điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản của nước ta.

  Về tự nhiên Về kinh tế - xã hội
Thuận lợi    
Khó khăn    

Bài tập 2: Trang 40 - sách TBĐ địa lí 12

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây:

Năm Toàn ngành thủy sản Đánh bắt Nuôi trồng

1995

2000

2005

2008

1.584,4 (100%)

2.250,5 (........)

3.465,9 (........)

4.602,0 (........)

1.195,3 (100%)

1.660,9 (........)

1987,9  (........)

2.136,9 (........)

389,1 (100%)

589,6 (.......)

1.478,0 (......)

2.465,6 (.......)

  • Tính tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nói chung và sản lượng của từng hoạt động (đánh bắt, nuôi trồng) nói riêng, rồi điền vào bảng trên:
  • Hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng.
  • Giải thích sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng:

Bài tập 3: Trang 41 - sách TBĐ địa lí 12

Dựa vào số liêụ dưới đây:

Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo giá thực tế phân theo hoạt động của nước ta (tỉ đồng)

Năm giá trị sản xuất lâm nghiệp Nuôi và trồng rừng Khai thác lâm sản Dịch vụ và các hoạt động lâm nghiệp khác

2000

2008

7.674 (100%)

14.370 (100%)

1.132 (.....)

2040 (......)

6.235 (......)

11.525 (......)

307 (........)

805 (........)

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động năm 2000 và năm 2008

Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp phân theo hoạt động của nước ta?


Bạn đang có dự định đi du học nước ngoài? Gửi ngay số điện thoại để được tư vấn miễn phí:


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận