Giải bài 9: Bắc Trung Bộ


Soạn bài 9: Bắc Trung Bộ - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 9 trang 66. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy nêu những hiểu biết của em về thiên nhiên, con người Bắc Trung Bộ?

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Quan sát hình 1, kết hợp với đọc thông tin, hãy:

  • Kể tên các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ?
  • Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của vị trí địa lí của vùng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

2. Khám phá điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau:

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ

Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Đặc điểm  ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội
Địa hình, đất đai    
Khoáng sản    
Rừng    
Biển    

3. Tìm hiều đặc điểm dân cư, xã hội

Đọc thông tin, phân tích bảng 1, hãy:

  • So sánh các tiêu chí của Bắc Trung Bộ so với cả nước?
  • Trình bày đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ?
  • Nêu những khác biệt về cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây của Bắc Trung Bộ?

4. Tìm hiểu tình hình phát triên kinh tế

Quan sát hình 2, phân tích bảng 2, kết hợp đọc thông tin, hãy:

Nhận xét về sản lượng thủy sản, số lượng đàn bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.

Xác định các vùng trồng lúa, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi trâu bò và đánh bắt thủy sản ở Bắc Trung Bộ

Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng và hệ thống thủy lợi ở Bắc Trung Bộ?

b. Công nghiệp

Quan sát hình 2, phân tích bảng 3, hãy:

Nhận xét chỉ số phát triển giá trị sản xuất công nghiệp so với năm trước ở các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ giai đoạn 2012 - 2014?

Cho biết cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, ti tan, đá vôi, sét, cao lanh phân bố ở đâu?

Nêu cơ cấu ngành công nghiệp của các trung tâm công nghiệp: Thanh Hóa, Vinh, Huế.

c. Dịch vụ

Quan sát hình 2, hãy:

  • Xác định một số tuyến đường giao thông, cảng biển, cửa khẩu, sân bay quan trọng trong vùng.
  • Kể tên một số điểm du lịch ở Bắc Trung Bộ?

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào bảng 2, hãy:

  • Tính tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.
  • Vẽ biểu đồ thể hiện tộc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản, số lượng đà bò và năng suất lúa vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 - 2014.

2. Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ?

D-E: Hoạt động vận dụng - tìm tòi mở rộng

1. Vận dụng kiến thức đã học, hãy nêu ý kiến của em về việc giữ vững diện tích rừng và đẩy mạnh công tác trồng rừng ở Bắc Trung Bộ? 

2. Sưu tầm tư liệu về Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) hoặc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình)


Từ khóa tìm kiếm google:

khoa học xã hội 9 bài 9, bài 9 Bắc Trung Bộ sách VNEN, bài 9 trang 66 VNEN 9 khoa học xã hội, giải khoa học xã hội 9 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận